200mW on 30m through EFLW

Start 2150 UTC 26/3/17: for 5 days